söndag 20 november 2016

6AB vecka 48

Måndag

Tisdag

Onsdag
Eng: Läs och översätt (muntligt) sid. 32-33 i textbook. Lär dig de understrukna fraserna.
Hk: s. 18-23 "Smarta val" Läsa och kunna.
Sp: Kunna sin översättning.

Torsdag
Ty: Veckodagarna.
Ma: Omprov kapitel 1 och/eller Oförberett Taluppfattning, huvudräkning, problemlösning på elevens val.
Ma: Planering klar (E två nivåer) (C-A tre-fyra nivåer)

Fredag
SV: Sidorna 27-28 i övningsboken ska vara klara.
Omprov i engelska på STVecka 50:
Ma-Prov