måndag 21 november 2016

6CD vecka 48

Måndag:

Tisdag:
Eng: Läs och översätt (muntligt) sid. 32-33 i textbook. Lär dig de understrukna fraserna.
Hk : s 22-23 "Smarta val" Läsa och kunna.

Onsdag:
Sv: Glädje, mod, hopp i "Tigermiraklat" (lösblad)
Sp: Fraser

Torsdag:
Ty: Veckodagarna
NO: Omläxa tidsaxeln (för vissa)
Ma: Omprov kapitel 1 och/eller Oförberett Taluppfattning, huvudräkning, problemlösning på elevens val.


Fredag:


Ma: Planering klar (E två nivåer) (C-A tre-fyra nivåer)

Vecka:49:
Hk-prov
Vecka 50:
Ma-Prov
Katja kommer tillbaka =)