måndag 19 mars 2018

Föräldraråd


När?
Tisdag den 27 mars klockan 18.00 på Trojenborgsskolan. Lämna svar till mig senast måndag 26/3 så jag kan dimensionera fikat bättre.

Var?
Gå in vid ingången till matsalen så anvisar jag var vi kommer att vara.

Hur?
·       Rektor och lagledare Malin Joelsson informerar om tillståndet på skolan
·       Inbjudan att äta skollunch på Trojan
·       Ordningsregler och åtgärdstrappa på Trojan
·       Livsstil Skänninge
·       Frågor från föräldrarna
·       Nationella proven i årkurs 9
Övriga frågor

Kaffe/The och enkel förtäring bjudes


Välkomna önskar Mats och Malin