tisdag 7 mars 2017

6AB vecka 11

OBS! Kolla gärna länken, nationella prov.

måndag

tisdag
SO: Läs på till prov vecka 12.

onsdag
Ty, Fr och Sp: PROV

torsdag
SV: Bokredovisning ska vara färdig så att du kan presentera din bok på fredag. Du har fått instruktioner.
Ma: Mattetävling: Kängurumatten

fredag
Eng: Läs på till prov vecka 12.

Följande ingår i provet:
E
Hörförståelse
·    Fraser från sidorna 50-51, 52-53 och 56-57 i ”textbook” .
Fraser till sidorna 50-51 hittar du i ”workbook” sidan 43, övning 5.
Fraser till sidorna 52-53 har du haft i läxa vecka 6.
Fraser till sidorna 56-57 finns på ”worksheet” 3.
·     Glosor från sidorna 54 och 60-61 i ”textbook”. (sid. 60-61 ej för elever som deltagit i matteintensiven)
·     Skriva en sammanhängande text om Toronto (minst 50 ord). Ta hjälp av sidorna 48-49 och 50-51 i "textbook".
·        GRAMMATIK:
Komparera adjektiv – ”workbook” sidorna 37-38
A eller An – ”workbook” sidorna 52-53
Possessiva pronomen – “workbook” sidorna 53-54

C/A
·      Skriva en text om din skola på mellan 80 och 100 ord. I texten ska det finnas med minst 15  ord från sidan 59 i ”textbook”.  (Orden kommer finnas med på svenska på provet)
·     Meningar på svenska, från sidan 62 i ”textbook”, som du ska kunna översätta till engelska.