måndag 9 oktober 2017

Prov i engelska 7ABTest week 42 Wednesday listening comprehension and Thursday reading compprehension) and 43 (Friday)

Följande ingår i provet:        
Hörförståelse (onsdag)  
·        Läsförståelse (okänd text, torsdag)

e De punkter som följer fredag v. 43

·        Ord och uttryck från “textbook” sidan14-15, 16-17 och 18. Tänk på vad vi haft i läxa, vad vi gått igenom på lektioner och vad du arbetat med på lektionerna.
·        Skrivuppgift
·        
Grammatik
ü Presens av verbet be            ”Workbook” sidan 23-24
ü Presens av verbet have       ”Workbook” sidan24-25

ü Verb i presens                         ”Workbook” sidan26-28