onsdag 6 september 2017

7CD vecka 37

Utvecklingssamtalen fortsätter.

Måndag LÄMNA IN EN-LÄXA FRÅN V.36!

Tisdag
Skoljoggen på eftermiddagen.

Onsdag 
TY: På vilken sida i övningsboken hittar du målen till kapitel 2? Hur hittar du målen för tyska studier (moderna språk) i "Classroom"? Vad är målen för Kap.2 och allmänt för tyskan? Skiljs de åt? Presentera även din nyhet från nätet, enligt instruktionerna i "Classroom".
FR: ord på kroppsdelar
SP: glosor från förra veckan

SV: a) Skumma igenom din läsebok från biblioteket. Använd dig av lässtrategier innan och under läsning för att kunna beskriva innehållet av boken sedan i klassen. Vilka strategier använde du dig av? Vad är det för genre av bok? Varför tror du det? b) Läs igenom målen för svenska i "Classroom". Vilket tänker du satsa lite extra på i år?

Torsdag
NO: Kunna mål 1-8.
Ma: Vara i fas med planering. Minst två nivåer räknade på avsnitt 1.3 + 1.4.

Fredag 
EN: a) Glosor på s. 12-13;instrumenten. Kan du sätta några av glosorna i egna meningar på engelska? T.ex. kan du berätta om era musiklektioner på skolan eller om dina musikintressen med hjälp av glosorna? b) Läs igenom målen för engelska i "Classroom". Vilket tänker du satsa lite extra på i år?