måndag 10 oktober 2016

6AB vecka 42

måndag:
Lapp om språkval har eleverna med sig hem. Lämnas till basgruppshandledare senast måndag 24 oktober. Viktigt att vi får in dem i tid.
tisdag:

onsdag: Ty: 0-20. Sp: färgerna. Fra: hälsningsfraser.

torsdag:
SV: Läs sidan 6 i din svenskbok. Svara på frågorna i punkt ett och två. Skriv i skrivbok.
Ma: PROV kapitel 1 Tal & tals användning (använd gärna sammanfattningen !Att träna inför prov kap 1" + mattefilmerna på bloggen)

fredag:
Eng: Läs sidan 12 i "textbok". Översätt fraserna, du fått på ett arbetsblad, till engelska.
NO: omprov.